Nikoli sam

Dejavnosti društva

Društvo izvaja svoje redne programe, projekte in aktivnosti v skladu s temeljnim aktom društva - Pravila društva in skladno s vsakoletnim Programom društva, za aktualno leto je dostopen na naslednji povezavi - Program za leto 2014

V nadaljevanju s kratkim opisom navajamo naše redne in občasne dejavnosti, ki jih izvaja naše društvo in izhajajo iz letnega programa društva, ki ga sprejmemo na rednem Zboru članstva.

V okviru Programa društva izvajamo naslednje dejavnosti in aktivnosti:

  • Pomoč v gospodinjstvu, ki vključuje obiske na domu, manjša gospodinjska opravila, druženje z uporabniki, spremljanje na sprehodih, vsakodnevnih opravkih (trgovina, banka, pošta ...), prinašanje hrane iz trgovine. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer tega programa trenutno NE IZVAJAMO! Hvala za razumevanje. ...Več o programu
  • Druženje - Čaj ob petih, ki vključuje celoletna tedenska druženja na dveh lokacijah (Štefanova 11 in Bratovšševa ploščad 30), v okviru katerih se udelženci prostoročno izražajo, medsebojno družijo, igrajo družabne igre ... Več pa tukaj
  • Folklorna dejavnost, ki vključuje redne tedenske vaje tako folklorne skupine kot glasbene skupine Kolovrat, priprave na nastope, nastopi po domovih starejših oblanov ... Več tukaj
  • Izvajanje joge, ki vključuje redne tedenske vaje za sprostitev, dvih osebne in duhovne ravni, s katerimi si izboljšamo odpornost na zunanje dejavnike (bolezen, stres, vremenske razmere,...). Trenutno deluje zgolj ena skupina (ob torkih od 9:30 do 11:00 ure) na Zarnikovi 3, smo pa v fazi pridobivanja interesentvo za novo skupino ob sredah med 18:00 in 19:30 uro prav tako na Zarnikovi 3 - klik do objave .
  • Živimo zdravo in srečno, se izvaja skozi vse leto na podlagi zaznanih potreb po tovrstnih sotirtvah oziroma pomoči. Društvo pri tem ne nakazuje finančnih sredstev, temveč uporabnikom nudi pakete z živili in drugimi življenjskimi potrebščinami ter dobrinami, v primeru šolskih otrok pa tudi v obliki šolskih potrebščin. ... Več o programu
  • Matrica življenjske energije, - je sistem energij čaker in energijskih teles človeka. Z drugo besedo, predstavlja našo Avro. Gre za univerzalno življenjsko energijo, ki jo različne kulture imenujejo drugače, tako je npr. na Ktijaksem imenujejo ČI, Indija oz. Ajuverda PRANA, Japonska in reikisti KI itd..... Več o ptorgramu in delavnicah s klikom tukaj
  • Počitniško varstvo, v letošnjem letu NE BOMO izvedli Počitnškega varstva ..... ki se izvaja (trenutno) zgolj v času poletnih počitnic in je namenjen otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo s ciljem, da se jih preusmeri v vodene aktivnosti in odstrani iz vpliva ulice, ... Več o programu tukaj
  • Kulturno družabne prireditve, ta dejavnost se izvaja sicer v okviru našeg a celoletnega programa "Čaj ob petih". Trenutno izvajamo in smo organizator dveh tvorstnih prireditev ("Pozdrav kulturi" v začetku meseca februarja in "Pozdrav jeseni" v mesecu novembru). ... Več pa tukaj
  • Sodelovanje s študenti, je naša redna dejavnost, v okviru katere društvo že vrsto let pri izvajanju svojih rednih dejavnosti in programa uspešno sodeluje z mladimi, predvsem študenti, ki si želijo ob rednem študiju dodatnih izzivov in pri tem pridobiti tudi dodatne izkušenje in s pštudenti Fakultete za socialno delo. V ta namen študente integriramo v večino naših rednih dejavnosti in programov (kot npr. pomoč v gospodinjstvu, počitniško varstvo, druženje s starejšimi, Čaj ob petih ...). Več o tem