Nikoli sam

Koledar dogodkov

Koledar dogodkov in dejavnosti

Bratovševa ploščad 30 (kletni prostori) – Četrtna skupnost Posavje - Ogled na zemljevidu

Podrobnosti o dejavnostih v mesecu maju in juniju si lahko preberete v Obvestilu v PDF formatu - Ogled obvestila

  • ČAJ OB PETIH - Srečevalnice in ustvarjalnice (druženje, igranje šaha, kartanje, ustvarjalne delavnice,..) , vsak četrtek do 24. junija od 16:00 - 19:00 ure
  • Merjenje gostote informacij, živosti biopoloja ter primernosti živil, hrane, pijače, prehranskih dodatkov...., vsak četrtek do 10. junija od 17:30 do 18:30 ure

Z merjenjem gostote informacij in živosti biopolja nam pokaže morebitno načetost avre, energijskih blokad in prisotnost elementalov, kar je pokazatelj našega počutja in zdravja. Merjenje se izvaja z nihalom IZIS in uporabo priročnih rozet. Po merjenju sledi kratka konzultacija in nasveti.

Izmerjene lastnosti nam dajo podatke o ravnotežju v posameznem telesu ter o ogroženosti in zdravju fizičnega in ostalih teles v avri. V primeru ugotovljene načetosti Avre, bomo izvedli dodatne meritve, v kolikšni meri je energijska moč razpršena, ter kje oz. kaj povzroča energijske blokade.

Prijava na meritev OBVEZNA zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s širitvijo novega koronavirusa. Prijava na: nikolisam@outlook.com

Naročeni boste na 15 - 20 minut. Termin oz. uro boste prejeli po prejemu prijave na meritev. Na meritev pridete 5 minut pred svojim terminom.

  • Aktiviranje čaker - Delavnica, energijska vaje, v četrtek 17. junija ob 17:30 uri

Na delavnici bomo izvajali vaje za prepoznavanje energijskih blokad v čakrah ter različne vaje za ponovno aktiviranje in stimuliranje delovanja vseh sedmih čaker. Vaje bodo tako vsebovale delo z lastnim glasom, mantre, izvedba nekaj muder za čakre, vizualiziranje svetlobe …

POMEMBNO

S seboj obvezno prinesite MASKO, ne glede na to, katere aktivnosti se boste udeležili. Za razkuževanje rok in prostora bomo poskrbeli v društvu. Prav tako bomo pri izvajanju aktivnosti za preprečitev širjenja virusa upoštevali in izvajali vse preventivne ukrepe in priporočila NIJZ.

Zarnikova 3, dvorana v pritličju - Četrtna skupnost Center - Ogled na zemljevidu

  • Trenutno ne predvidevamo nobenih aktivnosti

Štefanova 11, dvorana in mala sejna soba - Četrtna skupnost Center - Ogled na zemljevidu

  • Trenutno ne predvidevamo nobenih aktivnosti

Vse navedene dejavnosti, delavnice in dogodki vsebinsko in finančno podpirata Četrtna skupnost Center in Četrtna skupnost Posavje Mestne občine Ljubljana in so za udeležence BREZPLAČNE!