pomoc_na_domu2

Program je namenjen ciljni populciji uporabnikov, to je starejšim in bolnim, s katerim skušamo omiliti nastalo situacijo, v kateri so se znašli iz različnih razlogov ter jim vzbuditi občutek, da niso pozabljeni. V ta namen naši prostovoljci izvajajo manjša gospodinjska opravila, jih spremljajo pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. spremstvo v banko, na pošto, v trgovino ipd. V projekt je vključena tudi študentka Fakultete za socialno delo, ki opravlja obvezno prostovoljno delo v okviru študijskega programa.

Storitev je brezplačna za uporabnike, ki ob našem informativnem obisku izpostavijo svojo socialni status. Na podlagi pogovora z uporabniki in vtisih ob obisku, prostovoljec, ki obišče uporabnika pripravi poročilo in predlog glede nadaljnjega (ne)sodelovanja, ki bo temeljil na brezplačni podlagi.

Projekt se izvaja skozi vse leto, v skladu z dogovorom s posameznim uporabnikom in sicer naši prostovoljci v največji možni meri upoštevajo njihove želje. Praviloma so termini obiskov konstantni, tako v dnevih kot urah, saj so spremembe za tovrstno populacijo bolj ali manj nezaželene.Pri izvajanju projekta imamo navadno vključene tudi študente, ki opravljajo obvezno prostovoljno delo v okviru študijskega programa oziroma obveznosti. V študijskem letu 2014/2015 so se za izvajanje obveznega prostovoljskega dela prijavile 3 študentki, ki že redno obiskujejo naše uporabnike.

V okviru programa sicer variira število uporabnikov nekje med 25 do 30, trenutno pa imamo evidentiranih 25 uporabnikov, katere naši prostovoljci in študentke redno obiskujejo na domu. Vendar pa le-ti zaradi objektivnih razlogov občasno odpovejo obiske (odhod v bolnico, dom starejših občanov, odhod v toplice, obisk sorodnikov,…), žal pa zaradi smrti izgubimo tudi marsikaterega uporabnika.

Sporočite nam lahko morebitne tovrstne potrebe

Ste morda v svoji bivalni okolici zaznali soseda, ali pa imate znanca, prijatelja oziroma sorodnika, ki bi jim koristila tovrstna oblika pomoči (lahko samo 1x tedensko). Le to nam lahko sporočite preko spletnega obrazca.

O nadaljnjem sodelovanju se bomo dogovorili ob nadaljnjem komuniciranju oziroma informativnem obisku.

Stopimo skupaj, stopimo iz sence in povejmo na glas, saj smo le tako močnejši in lahko pomagamo vsem, ki potrebujejo katero koli od oblik storitev, ki jih nudi naše društvo.

Z vašim namigom bomo lažje zaznali tovrstne potrebe in se v okviru naših zmogljivosti trudili tem ljudem polepšati še tako težke trenutke posameznikov. Hvaležni vam bodo predvsem tisti, katerim bomo pomagali!

pomoc_na_domu3