Nikoli sam

Zbori članstva

Stran namenjamo za objavo uradno sprejetih dokumentov na naših letnih Zborih članstva. Dokumente, ki jih javno objavljamo so: Poročilo o reaizaciji porgrama preteklih let in Program društva za posamezno tekoče leto.

Zbor članstva – 29.3.2018

Gradivo (brez finančnega dela) je pripeto spodaj. Celotno gradivo pa je na ogled članom društva na lokacijah, kjer izvajamo redne dejavnosti (Štefanova 11, Zarnikova 3 in Bratovševa ploščad 30) v času izvajanja le teh.

GRADIVO

Na vpogled je gradivo za zbor članstva brez finančnega dela, ki pa je dostopno na lokacijah, navedenih spodaj pod Obvestilo. Za ogled gradiva, kliknite na posamezen dokument.

Zbor članstva – 31.3.2016

Zbor članstva smo imeli v četrtek 31.3.2016, na katerem smo obravnavali gradivo in izvolili novo vodstvo društva za mandat 2016 – 2020. Gradivo (brez finančnega dela) je pripeto spodaj. Celotno gradivo pa je na ogled članom društva na lokacijah, kjer izvajamo redne dejavnosti (Štefanova 11, Zarnikova 3 in Bratovševa ploščad 30) v času izvajanja le teh.

Zbor članstva – 19.3.2015

Zbor smo imeli v četrtek 19.3.2015, na katerem smo obravnavali redno gradivo in ni bilo posebnosti. Dodajamo dokumente – za ogled kliknite na posamezni dokument:

Zbor članstva – 20.3.2014

Zbor smo imeli v četrtek 20.3.2014, na katerem smo obravnavali redno gradivo in ni bilo posebnosti. Dodajamo dokumente – za ogled kliknite na posamezni dokument: