Živimo zdravo

Za vas smo pripravili celostni program »Živimo zdravo in srečno«, ki vključuje vrsto dejavnosti, ki vodijo v smeri, kot lahko razberemo že iz samega naslova programa, t. j. doseči stopnjov našem življenju, ko lahko ugotovimo, da smo zdravi in srečni. Torej gre za dejavnosti, ki na ljudi delujejo blagodejno in prinesejo boljšo kvaliteto bivanja v okolju in življenja na splošno ter končno najpomembneje, vodijo nas do pozitivnih sprememb s ciljem doseči notranje zadovoljstvo in osebno srečo.

Program vsebinsko in finančno podpirata Četrtna skupnost Center in Četrtna skupnost Posavje. Aktivnosti in delavnice so za udeležence BREZPLAČNE.

V okviru programa so vključene tudi različne Zdravstvene in svetovalne delavnice in predavanja, na katere bomo povabili različne strokovnjake in zdravnike.

V okviru programa izvajamo številne energijske in vibracijske delavnice s ciljem razvijanja potencialov za samopomoč in samozdravljenja, na vseh nivojih (duševni, duhovni in fizični). Z razvojem in ohranjanjem teh potencialov lahko postanemo bolj ustvarjalni, v svoje življenje vnesemo ravnotežje in vzpostavimo resonanco z vsemi vidiki in področji življenja ter posledično bolj zdravi in srečni.

S ciljem pomoči pri ohranjanju socialnih stikov v okolju in opravljanju osnovnih dnevnih opravil bomo izvajali tudi osebne pristope, in razgovore s krajani (obiski na domu ali povabilo krajanov v prostore, kjer društvo izvaja dejavnosti družabnih vsebin).