Nikoli sam

Forum

Please or Registriraj to create posts and topics.

Zbor članstva-2016

Spoštovani člani društva!

Na podlagi 17. člena Pravil Humanitarnega društva NIKOLI SAM, Izvršni odbor društva

S K L I C U J E

letni Zbor članstva, ki bo v ČETRTEK, 31.03.2016 ob 16.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Center, Štefanova 11.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Imenovanje organov zbora;
  2. Potrditev zapisnika lanskega Zbora članstva;
  3. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila in Poročila Nadzornega odbora za leto 2015;
  4. Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju programa društva v letu 2015;
  5. Obravnava in sprejem Realizacije finančnega načrta za leto 2015;
  6. Volitve na funkcije v organih društva;
  7. Obravnava in sprejem Programa društva za leto 2016;
  8. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2016;
  9. Določitev višine članarine za leto 2016;
  10. Aktualne zadeve.

Več o sklicu, kjer je tudi vsa dokumentacija - klik tukaj