Nikoli sam

Forum

Please or Registriraj to create posts and topics.

Vabilo na Zbor članstva

ČLANOM DRUŠTVA

Na podlagi 17. člena Pravil Humanitarnega društva NIKOLI SAM, Izvršni odbor društva

S K L I C U J E

18. letni Zbor članstva, ki bo v ČETRTEK, 29.3.2017 ob 16:30 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Center, Štefanova 11

Predlagan je naslednji dnevni red:

01. Imenovanje organov zbora;

02. Potrditev zapisnika lanskega Zbora članstva;

03. Obravnava in sprejem Poslovnega poročila in Poročila Nadzornega odbora za leto 2017;

04. Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju programa društva v letu 2017;

05. Obravnava in sprejem Realizacije finančnega načrta za leto 2017;

06. Obravnava in sprejem Programa društva za leto 2018;

07. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2018;

08. Določitev višine članarine za leto 2018;

09. Aktualne zadeve.

Vljudno vabljeni!

 

GRADIVO

Na vpogled je gradivo za zbor članstva brez finančnega dela, ki pa je dostopno na lokacijah, navedenih spodaj pod Obvestilo. Za ogled gradiva, kliknite na posamezen dokument.

OBVESTILO:

Celotno gradivo je dostopno:

- pri vodji sekcij

- v prostoru/dvorani na Štefanovi 11

- v prostoru/dvorani na Zarnikovi 3 pri vodji skupine joga

- v društveni sobi na Bratovševi ploščadi 30 (kletni prostori Četrtne skupnosti Posavje)

- brez finančnega dela je objavljeno tudi na spletni strani: https://nikolisam.si